מענטשן פרעגן? וואס איז דאס
קהל חסידי שלעפשיץ

VIEW OUR YOUTUBE CHANNEL

Enjoy the videos and music you love, shlepshitz based, and share it all with friends, family, and the world.

Because bringing music — making home is such an integral part of the shlepshitz program, enrolled members receive our singles, along with an email of our videos filled with ideas to keep your smile on your face, joy in your heart.

:באצאלטער אנאנס

LATEST EVENTS

Check Out The Latest Shlepshitz Events & Malava Malka`s Picture Gallery, Purim Mobile Picture Gallery,
Kumzitz & More Picture Gallery.

מלוה מלכה 2014

Malava Malka 2014 נאכן פראווענען א גרויסארטיגן מלוה מלכה בבית מדרשינו ווי יעדער האט ב”ה גרויס הנאה געהאט צו הערן דברות קדשו פון  פעסטער רב ר’ יואל לעבאוויטש שליט”א star_rate…
Read More

מלוה מלכה 2011

Malava Malka 2011 נאכן פראווענען א גרויסארטיגן מלוה מלכה בבית מדרשינו star_rate Kahillas: Shlepshitz Date: December 31, 2011 Project #7: Malava Malka star_rate
Read More

מלוה מלכה 2010

Malava Malka 2010 נאכן פראווענען א גרויסארטיגן מלוה מלכה בבית מדרשינו ווי יעדער האט ב”ה גרויס הנאה געהאט צו הערן דברות קדשו פון ר’ יואל פעלדמאן שליט”א star_rate Kahillas: Shlepshitz Date:…
Read More

מלוה מלכה 2009

Malava Malka 2009 נאכן פראווענען א גרויסארטיגן מלוה מלכה בבית מדרשינו, ווי יעדער האט ב”ה גרויס הנאה געהאט צו הערן דברות קדשו פון ר’ מענדל ראזענבערג שליט”א דער נאך האט…
Read More

קומזיץ 2009

Kumzitz 2009 ווי אויך איז געווען א קומזיץ – ליל שישי אין הויז פון יפה פראדאקשאן – ווי עס האבן זיך באטייליגט א שיינער עולם אריינגערעכנט דער הייליגער יארמע’ר רב…
Read More

מלוה מלכה 2008

Malava Malka 2008 נאכן פראווענען א גרויסארטיגן מלוה מלכה בבית אחד מאנשי שלומינו שליט”א, ווי יעדער האט ב”ה גרויס הנאה געהאט צו הערן דברות קדשו פון פעסטער רב ר’ יואל…
Read More

We would like to wish you
a happy and great time.

In order to receive our greetings and updates, Please subscribe to our mailing list or follow us on Twitter or like us on Facebook. You will then receive all of our emails and updates. #Greetings